Nieuws over de NTA 8800


Er was grote belangstelling voor de bijeenkomst, bijna 500 aanwezigen. Vanuit RVO, KvINL, NEN, ISSO en andere partijen werden er presentaties en verdiepingssessies gegeven.
Hieronder een korte samenvatting van de zaken die aan de orde kwamen:

 


De geplande startdatum is nog steeds 1 januari 2020. Softwareleveranciers hebben echter al aangegeven dat ze deze planning waarschijnlijk niet gaan halen. Verder is nog niet duidelijk of  er een overgangsperiode komt en hoe deze er dan uitziet. Er moet nogal wat gebeuren voordat we van start kunnen gaan. Denk aan bijscholingen, opleidingen, examens, accreditering, certificering e.d.
EPG-Certificering vindt de planning erg (te) ambitieus en is bang dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en zorgvuldigheid. Certificaathouders hebben het erg druk en er blijft ook voorlopig veel werk op dit gebied. Een goede overgangsperiode is daarom van groot belang!