Wat doen wij

De werkzaamheden van EPG-Certificering bestaan uit het verrichten van certificatiewerkzaamheden van bedrijven die (willen gaan) opereren op het gebied van het produceren van energie-index-rapporten en energielabels voor woningen en/of voor utiliteitsgebouwen. De regels daarvoor zijn vastgelegd in de laatst vastgestelde nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9500, delen 00, 01 en 03. Met de Stichting Bouwkwaliteit is een licentieovereenkomst afgesloten voor het gebruik van het NL-EPBD-logo.

 

Maatwerkadviezen
In de praktijk blijkt certificering voor maatwerkadviezen lastig. Anders dan energielabels hoeven maatwerkadviezen niet afgemeld te worden. Er is voor de certificerende instellingen dan ook geen inzicht in het aantal maatwerkadviezen dat een bedrijf heeft afgemeld. De certificerende instelling kan de steekproef alleen bepalen op basis van de informatie die het bedrijf aanlevert.

Vanaf het begin heeft EPG-Certificering geen heil gezien in de maatwerkadviezen. De methode is aanzienlijk verouderd en dwingt de energie-adviseur in een keurslijf. De controle van de certificerende instellingen is een wassen neus. De maatwerkadviezen worden namelijk nergens geregistreerd (zoals dat bij energie-index wel gebeurt). Dit leidt ertoe dat er vrijwel geen maatwerkadviezen worden gecontroleerd.

Af en toe komt er een vraag naar de certificering voor maatwerkadviezen. Begin 2018 hebben we onderzocht of we toch kunnen gaan certificeren voor maatwerkadvies (BRL 9500 deel 02 en deel 04). Dit bleek vanwege de extreem hoge kosten voor het gebruik van het KOMO-logo helaas niet haalbaar.