Wat doen wij

De werkzaamheden van EPG-Certificering bestaan uit het verrichten van certificatiewerkzaamheden van bedrijven die (willen gaan) opereren op het gebied van het produceren van energieprestatie-rapporten voor woningen en/of voor utiliteitsgebouwen. De regels daarvoor zijn vastgelegd in de vastgestelde nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9500-W en -U. Met de Stichting Bouwkwaliteit is een licentieovereenkomst afgesloten voor het gebruik van het NL-EPBD-logo.

 

NTA8800

EPG-Certificering certificeert zowel voor de basismethode als voor de detailmethode. Dus zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw (inclusief de energieprestatieberekeningen bij de omgevingsvergunningen). We doen dit voor woningen en utiliteit.

 

Maatwerkadviezen
De systemathiek rondom de maatwerkadviezen wordt aangepast. De methode wordt geactualiseerd. Naar verwachting moeten maatwerkadviezen in de toekomst ook afgemeld worden. Dit zal in de loop van 2022 ingevoerd gaan worden (precieze planning is nog niet bekend). EPG-Certificering is van plan om vanaf dat moment ook de certificering voor maatwerkadviezen aan te gaan bieden. Op dit moment doen wij dat nog niet. De methode is namelijk behoorlijk verouderd en certificering heeft nu geen meerwaarde voor de kwaliteit van het maatwerkadvies.