Wie is EPG-Certificering B.V.?

EPG-Certificering B.V. is een onpartijdige certificerende instelling. Wij certificeren bedrijven voor de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9500 (vanaf 1 juli 2020 BRL 9500 / NTA 8800). Het betreft hier de energieprestatieadvisering. EPG certificeert adviesbureaus die zich bezig houden met de uitgifte van energie-indexrapporten en energielabels voor zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw (vanaf 1 juli 2020 'Energieprestatierapport'). We hebben als doel de kwaliteitszorg op het gebied van de energieprestatieadvisering te bevorderen, door de kwaliteit van het energieadvies te borgen via onafhankelijke certificering.
 

Onderscheidende werkwijze
Door onze specialisatie kunnen wij ons volledig richten op de kwaliteit van de energielabels. Dit doen wij professioneel, betrouwbaar, flexibel en samen met de klant. Dit komt tot uitdrukking in onze naam EPG-certificering, waarin de E staat voor eerlijk, de P staat voor professioneel en de G staat voor gezamenlijk.

Onze strategie is gericht op het aangaan van partnership met onze certificaathouders. De audits worden door ons niet gezien als een ‘kruisverhoor’, maar meer als een middel om de kwaliteit van de energielabels in stand te houden.

 

Onafhankelijke auditoren

Er is veel aandacht voor de onafhankelijkheid van de auditoren. Onder andere de volgende maatregelen zijn genomen:

  • Alle medewerkers (inclusief de directeur) en alle leden van de Raad van Advies van EPG-Certificering hebben een onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaring ondertekend. Deze wordt regelmatig besproken met de betrokkenen.
  • De audits zijn gestructureerd door het gebruik van nauwkeurig formeel vastgelegde werkinstructies. De daarin gebruikte criteria zijn ontleend aan de BRL 9500 en de door/namens de schemabeheerder InstallQ opgestelde Isso-publicaties. Daardoor is de objectiviteit van deze criteria gewaarborgd.
  • De audits zijn formeel en qua persoonlijke bezetting gescheiden van de beslissingsfase.
  • De Raad van Advies ziet toe op en adviseert over de onpartijdigheid van EPG-Certificering.

 

Kosten van certificering

EPG-Certificering geeft vooraf een duidelijke en transparante offerte. Er zijn geen verborgen kosten. De klant weet precies waar hij aan toe is. Door de lage overheadkosten kunnen we de certificaathouders een aantrekkelijk tarief bieden.

Tot nu toe werd gezegd dat het certificeren van uw bedrijf een kostbaar en tijdrovend geheel is. EPG brengt hier verandering in. Ook voor kleine bedrijven, die hun energielabels via een ‘koepelorganisatie’ afmelden, is eigen certificering mogelijk en betaalbaar. Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.

 

 

 

Laatste Nieuws

Adviesplatform voor energie adviseurs krijgt nieuwe eigenaar

Op 25 mei is de stichting KEGO opgericht. KEGO neemt het stokje over van FedEC om het huidige epa adviesplatform.nl klaar te maken voor de nieuwe bepalingsmethode energieprestatie gebouwen volgens de NTA 8800 die per 1 januari 2021 wordt ingevoerd. Ter voorbereiding neemt KEGO per 1 juli het platform al over.

Oppakken bezoeken ter plaatse

Gelukkig worden alle maatregelen weer wat verruimd en lijkt het coronavirus wat rustiger.
Zo langzamerhand zijn onze auditoren ook weer begonnen om de audits op locatie in te plannen.
Natuurlijk met het in acht nemen van de veiligheidsmaatregelen.

 

Nieuwe nieuwsbrief EPG-Certificering

De laatste nieuwsbrief van EPG-Certificering is verstuurd. Nieuws over de NTA cursussen en examens, een item over maatwerkadvies en belangrijke feiten over certificering. Verder met bijdragen van 't Examenpark, Kader en Bengopleiding.nl

Coronavirus en audits

Bezoeken ter plaatse in maart 2020 worden in principe uitgesteld i.v.m. het Coronavirus en de landelijke maatregelen