Aanvraagformulier voor offerte voor certificatie voor de BRL 9500

Met dit aanvraagformulier kunt u een geheel vrijblijvende offerte aanvragen voor certificatie voor het opstellen van en verstrekken van energielabels voor gebouwen op grond van de nationale Beoordelingsrichtlijn de BRL 9500.

U kunt het offerte aanvraagformulier ook hier downloaden, deze dient u in te vullen en op te sturen per post of
per e-mail (info@epg-certificering.nl) of


Ja Nee
BRL 9500 deel 1
BRL 9500 deel 3
Vrijblijvende offerte aanvraag voor certificering voor de volgende delen van de BRL 9500 (gewenste delen aankruisen):

Schatting aantal energielabels per jaar
BRL 9500-01
BRL 9500-03

Ingevolge de eisen neergelegd in de BRL 9500 zal EPG-Certificering bij het toelatingsonderzoek naast het projectgerichte deel van het onderzoek, ook een onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van het managementsysteem in uw organisatie, het zogenoemde organisatiegerichte onderzoek, dat is geregeld in de BRL 9500, deel 00.

Om de omvang van het toelatingsonderzoek te bepalen is het noodzakelijk dat hieronder opgegeven wordt vanuit hoeveel vestigingen van uw bedrijf de activiteiten voor het op stellen van energielabels zullen worden ondernomen, en hoeveel personen daarbij per vestiging zullen worden betrokken.
Naam en plaats van de vestiging* Aantal medewerkers voor de EPA per vestiging*