Wie is EPG-Certificering B.V.?

EPG-Certificering B.V. is een onpartijdige certificerende instelling. Wij certificeren bedrijven voor de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9500-W en -U. Het betreft hier de energieprestatieadvisering. EPG certificeert adviesbureaus die zich bezig houden met de uitgifte van energieprestatierapporten voor zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw (basis- en detailmethodiek). We hebben als doel de kwaliteitszorg op het gebied van de energieprestatieadvisering te bevorderen, door de kwaliteit van het energieadvies te borgen via onafhankelijke certificering.
 

Onderscheidende werkwijze
Door onze specialisatie kunnen wij ons volledig richten op de kwaliteit van de energieprestatieadviezen. Dit doen wij professioneel, betrouwbaar, flexibel en samen met de klant. Dit komt tot uitdrukking in onze naam EPG-certificering, waarin de E staat voor eerlijk, de P staat voor professioneel en de G staat voor gezamenlijk.

Onze strategie is gericht op het aangaan van partnership met onze certificaathouders. De audits worden door ons niet gezien als een ‘kruisverhoor’, maar meer als een middel om de kwaliteit van de energieprestatierapporten in stand te houden.

 

Onafhankelijke auditoren

Er is veel aandacht voor de onafhankelijkheid van de auditoren. Onder andere de volgende maatregelen zijn genomen:

  • Alle medewerkers (inclusief de directeur) en alle leden van de Raad van Advies van EPG-Certificering hebben een onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaring ondertekend. Deze wordt regelmatig besproken met de betrokkenen.
  • De audits zijn gestructureerd door het gebruik van nauwkeurig formeel vastgelegde werkinstructies. De daarin gebruikte criteria zijn ontleend aan de BRL 9500 en de door/namens de schemabeheerder InstallQ opgestelde Isso-publicaties. Daardoor is de objectiviteit van deze criteria gewaarborgd.
  • De audits zijn formeel en qua persoonlijke bezetting gescheiden van de beslissingsfase.
  • De Raad van Advies ziet toe op en adviseert over de onpartijdigheid van EPG-Certificering.

 

Kosten van certificering

EPG-Certificering geeft vooraf een duidelijke en transparante offerte. Er zijn geen verborgen kosten. De klant weet precies waar hij aan toe is. Door de lage overheadkosten kunnen we de certificaathouders een aantrekkelijk tarief bieden.

Tot nu toe werd gezegd dat het certificeren van uw bedrijf een kostbaar en tijdrovend geheel is. EPG brengt hier verandering in. Ook voor kleine bedrijven, die hun energielabels via een ‘koepelorganisatie’ afmelden, is eigen certificering mogelijk en betaalbaar. Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.

 

 

 

Laatste Nieuws

Nieuwsbrief maart 2024

Belangrijk nieuws voor certificaathouders in onze nieuwsbrief van maart 2024.

Nieuwsbrief december 2023

Belangrijke informatie voor certificaathouders in onze nieuwsbrief december 2023.

Resultaat klanttevredenheidsenquête EPG-Certificering

Oktober 2022 voerde EPG-Certificering een klanttevredenheidsonderzoek uit

Over het algemeen zijn de klanten van EPG-Certificering tevreden met de dienstverlening

Bijdrage EPG-Certificering aan Vakbeurs Energie

Op 13 oktober 2021 was Tanja van Rossum, directeur van EPG-Certificering één van de sprekers op de Vakbeurs Energie.