Wie is EPG-Certificering B.V.?

EPG-Certificering B.V. is een onpartijdige certificerende instelling. Wij certificeren bedrijven voor de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9500. Het betreft hier de energieprestatieadvisering. EPG certificeert adviesbureaus die zich bezig houden met de uitgifte van energie-indexrapporten en energielabels voor zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw. We hebben als doel de kwaliteitszorg op het gebied van de energieprestatieadvisering te bevorderen, door de kwaliteit van het energieadvies te borgen via onafhankelijke certificering.
 

Onderscheidende werkwijze
Door onze specialisatie kunnen wij ons volledig richten op de kwaliteit van de energielabels. Dit doen wij professioneel, betrouwbaar, flexibel en samen met de klant. Dit komt tot uitdrukking in onze naam EPG-certificering, waarin de E staat voor eerlijk, de P staat voor professioneel en de G staat voor gezamenlijk.

Onze strategie is gericht op het aangaan van partnership met onze certificaathouders. De audits worden door ons niet gezien als een ‘kruisverhoor’, maar meer als een middel om de kwaliteit van de energielabels in stand te houden.

 

Onafhankelijke auditoren

Er is veel aandacht voor de onafhankelijkheid van de auditoren. Onder andere de volgende maatregelen zijn genomen:

  • Alle medewerkers (inclusief de directeur) en alle leden van de Raad van Advies van EPG-Certificering hebben een onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaring ondertekend. Deze wordt regelmatig besproken met de betrokkenen.
  • De audits zijn gestructureerd door het gebruik van nauwkeurig formeel vastgelegde werkinstructies. De daarin gebruikte criteria zijn ontleend aan de BRL 9500 en de door/namens de schemabeheerder KvINL opgestelde Isso-publicaties. Daardoor is de objectiviteit van deze criteria gewaarborgd.
  • De audits zijn formeel en qua persoonlijke bezetting gescheiden van de beslissingsfase.
  • De Raad van Advies ziet toe op en adviseert over de onpartijdigheid van EPG-Certificering.

 

Kosten van certificering

EPG-Certificering geeft vooraf een duidelijke en transparante offerte. Er zijn geen verborgen kosten. De klant weet precies waar hij aan toe is. Door de lage overheadkosten kunnen we de certificaathouders een aantrekkelijk tarief bieden.

Tot nu toe werd gezegd dat het certificeren van uw bedrijf een kostbaar en tijdrovend geheel is. EPG brengt hier verandering in. Ook voor kleine bedrijven, die hun energielabels via een ‘koepelorganisatie’ afmelden, is eigen certificering mogelijk en betaalbaar. Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.

 

 

 

Laatste Nieuws

Kritiek van EPG-Certificering op nieuwe BRL's en ISSO's

EPG-Certificering heeft inmiddels een eerste reactie gegeven op de BRL’s en ISSO’s die momenteel ‘ter kritiek’ liggen (i.v.m. NTA 8800).
We maken ons grote zorgen over de wijzigingen en vragen ons af of er voldoende is nagedacht over de impact die dit alles heeft.

Kritiek van EPG-Certificering op nieuwe BRL's en ISSO's

EPG-Certificering heeft inmiddels een eerste reactie gegeven op de BRL’s en ISSO’s die momenteel ‘ter kritiek’ liggen (i.v.m. NTA 8800).
We maken ons grote zorgen over de wijzigingen en vragen ons af of er voldoende is nagedacht over de impact die dit alles heeft.

Wat brengt de NTA 8800 ons?

Ook voor EPG-Certificering is het antwoord op deze vraag nog onduidelijk. Dat er veranderingen op komst zijn is duidelijk. Dat dit een aantal partijen geld en tijd gaat kosten ook. Op stapel staan bijscholingen, cursussen, examens, en waarschijnlijk nieuwe of aanvullende certificering. EPG-Certificering pleit voor een voldoende lange overgangstermijn. Hier is helaas nog weinig duidelijkheid over.

Nieuws over de NTA 8800

Dinsdag 20 november 2018 heeft een afvaardiging van EPG-Certificering de door de NEN georganiseerde bijeenkomst over de NTA 8800 bijgewoond. Leuk dat er ook een aantal klanten van EPG-Certificering aanwezig waren! De nieuwe NTA 8800 is een belangrijke ontwikkeling waar we de komende tijd allemaal mee te maken krijgen.