Kritiek van EPG-Certificering op nieuwe BRL's en ISSO's


Hieronder een samenvatting van de reactie van EPG-Certificering aan  InstalQ op de verschillende documenten:

Wilt u de volledige reacties van EPG-Certificering ontvangen? Stuur dan een mail aan info@epg-certificering.nl