Wie is EPG-Certificering B.V.?

EPG-Certificering B.V. is een onpartijdige certificerende instelling. Wij certificeren bedrijven voor de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9500. Het betreft hier de energieprestatieadvisering. EPG certificeert adviesbureaus die zich bezig houden met de uitgifte van energie-indexrapporten en energielabels voor zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw. We hebben als doel de kwaliteitszorg op het gebied van de energieprestatieadvisering te bevorderen, door de kwaliteit van het energieadvies te borgen via onafhankelijke certificering.
 

Onderscheidende werkwijze
Door onze specialisatie kunnen wij ons volledig richten op de kwaliteit van de energielabels. Dit doen wij professioneel, betrouwbaar, flexibel en samen met de klant. Dit komt tot uitdrukking in onze naam EPG-certificering, waarin de E staat voor eerlijk, de P staat voor professioneel en de G staat voor gezamenlijk.

Onze strategie is gericht op het aangaan van partnership met onze certificaathouders. De audits worden door ons niet gezien als een ‘kruisverhoor’, maar meer als een middel om de kwaliteit van de energielabels in stand te houden.
 

Kosten van certificering
EPG-Certificering geeft vooraf een duidelijke en transparante offerte. Er zijn geen verborgen kosten. De klant weet precies waar hij aan toe is. Door de lage overheadkosten kunnen we de certificaathouders een aantrekkelijk tarief bieden.

Tot nu toe werd gezegd dat het certificeren van uw bedrijf een kostbaar en tijdrovend geheel is. EPG brengt hier verandering in. Ook voor kleine bedrijven, die hun energielabels via een ‘koepelorganisatie’ afmelden, is eigen certificering mogelijk en betaalbaar. Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.

 

 

 

Laatste Nieuws

Nieuws over de NTA 8800

Dinsdag 20 november 2018 heeft een afvaardiging van EPG-Certificering de door de NEN georganiseerde bijeenkomst over de NTA 8800 bijgewoond. Leuk dat er ook een aantal klanten van EPG-Certificering aanwezig waren! De nieuwe NTA 8800 is een belangrijke ontwikkeling waar we de komende tijd allemaal mee te maken krijgen.

Klantavond EPG-Certificering druk bezocht

De avond die EPG-Certificering op 7 maart 2018 organiseerde was een succes. Maar liefst 35 klanten namen deel aan de bijeenkomst.

EPG-Certificering breekt lans voor directe certificering

In de laatste nieuwsbrief van het EPA-adviesplatvorm staat een artikel over zelf certificeren in plaats van afmelden via een koepel. Dit kost vaak minder tijd en geld dan men denkt.

EPG-Certificering geen voorstander van sanctie na bijscholing

EPG-Certificering heeft richting het college van deskundigen van KvINL aangegeven gaan voorstander te zijn van een sanctie, als een EPA-adviseur niiet slaagt voor zijn/haar toets na de jaarlijkse bijscholing.